Sök stöd för projekt

Är du intresserad av att söka stöd för ett projekt? Hurra! Vi guidar dig igenom processen på denna sidan, och hjälper dig givetvis längs resan gång. Varmt välkommen till Leader.

Ansökan steg för steg

Börja med att ta kontakt med oss på leaderkontoret och berätta om din idé, så hjälper vi dig igång med din ansökan. Själva ansökan gör du sedan i Jordburksverkets system, samtidigt som vi är ditt bollplank under processen. Varmt välkommen med din projektide!

Bra att veta

  • Föreningar, företag och organisationer kan söka stöd för projekt. Det kan däremot inte privatpersoner.
  • Storlek på stödet i förhållande till budgeten och typ av medfinansiering beror bland annat på hur allmännyttigt projektet är. Fråga oss!

Steg 1

Läs Framtidsbygders strategi

För att ansöka behöver din projektidé matcha vår lokala strategi som baseras på de utvecklingsbehov som finns inom vårt arbetsområde Framtidsbygder Dalsland Årjäng och Munkedal.

Bekanta dig med vår insatsområden nedan för Framtidsbygder 2023-2027, och läs igenom hela vår strategi för perioden. I strategin får du en överblick kring vilken utveckling vi vill bedriva under kommande åren, samt vilka typer av projekt som vi är med och stöttar.

Steg 2

Intresseanmälan och fullmakt

Nästa steg är att du fyller i vår intressanmälan och skickar in denna till oss på leaderkontoret. Intresseanmälan är vår lokala process, för att stötta dig med rätt hjälp så tidigt som möjligt i projektets process.

Är du som sökande för projektet en förening, aktie- eller handelsbolag behöver du även en fullmakt från Jordbruksverket för att kunna skriva en ansökan. Din ansökan om fullmakt skickar du till den adress som står angiven på blanketten. Skicka även en kopia via e-post på den signerade blanketten tillsammans med tillhörande firmateckningsprotokoll till din kontakt på leaderkontoret. Har du egen firma behövs ingen fullmakt.

Tänk på att spara en kopia av fullmakten då denna senare ska laddas upp som en bilaga.

Steg 3

Skriv ansökan

När leaderkontoret godkänt din lokala bilaga är det dags att börja arbeta med budget, för att sedan skriva ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst.

Hitta rätt till e-tjänsten

Gå in på www.jordbruksverket.se och logga in på Mina sidor med Bank-ID. Välj den organisation du ska representera och skriv din ansökan. Observera att det enbart är vid egen firma som du ska välja ”Mig själv”. Om du inte ser organisationen du representerar har fullmakten ännu inte slagit igenom.

Steg för steg instruktioner

För att din ansökan ska bli komplett behöver du bifoga:

  • En budgetmall. Bifoga även offerter och andra kostnadsunderlag som verifierar budgetposterna.
  • Ett likviditetsintyg som visar att ni har tillräcklig ekonomi för att genomföra insatsen, exempelvis kontoutdrag, balansräkning eller lånelöfte. Detta behövs eftersom stödet betalas ut först när ni har haft kostnaderna.

Vi får ansökan när du skickat in

När du trycker på knappen ”Granska och skicka in” kommer ansökan till oss på leaderkontoret.

 

Steg 4

Handläggning och beslut

När ansökan har kommit till oss på leaderkontoret handlägger vi den. Vi kommer att ge dig feedback och meddela dig om du behöver komplettera eller förtydliga något. Du kan ändra i din ansökan även efter att den är inskickad. 

Din ansökan behöver vara komplett en månad före ett av Framtidsbygders styrelsemöten, se kalendern. När styrelsen ska fatta beslut om din ansökan bjuds du in för att presentera projektet. 

Om styrelsen beslutar att bifalla er ansökan ska Jordbruksverket formellt godkänna projektet. Eftersom stöd utbetalas i efterhand kommer även en kredit- och likviditetsprövning att genomföras. Att få formellt beslut från Jordbruksverket tar ofta tre till fem månader, ibland längre. Väljer ni att starta projektet innan Jordbruksverket har fattat sitt beslut görs det på egen risk. 

När Jordbruksverket godkänt projektansökan är det bara att sätta i gång!