Genomför projekt

Sätt igång och förverkliga din idé med vår hjälp efter du fått ditt besked från Jordbruksverket. Vi är med dig hela vägen för att se till att din vision blir verklighet.

Genomför din idé till verklighet

Har du fått godkänt för ditt projekt från vår styrelse samt ett formellt beslut från Jordbruksverket? Isåfall är det bara att sätta igång och genomföra ditt projekt. Vi på leaderkontoret, finns såklart med som stöd när du stöter på frågor och funderingar.

Vi erbjuder uppstartsmöte och stöd

Vi erbjuder nya projekt informations- och uppstartsmöte där vi går igenom praktiska saker, regler och rutiner för vad som gäller då ni driver ett leaderprojekt. Vi finns såklart tillgängliga även under genomförandet, ifall det uppstår frågor och funderingar.

Följ beslutad projektplan och budget

Det är viktigt att ni följer ert beslut, budget, samt arbetar enligt projektplanen. Kontakta oss på kontoret om projektet inte kan genomföras på det sätt som det är tänkt. Likaså om mer tid behövs eller om finansieringen av projektet förändras. Det är viktigt att denna kontakt sker innan ni genomför några ändringar. Om ni avviker från projektplanen och ert beslut riskerar ni att inte få ut de pengar som ni har sökt. Det är enbart de utgifter som står i beslutet som ger rätt till stöd.

Några viktiga råd i början

  • Läs igenom ert beslut noggrant och följ de villkor som gäller.
  • Var observant på slutdatumet för projektet.
  • Var noga med att rätt logotyper kommer med på allt material. Vi kan ge dig råd om du är osäker.
  • Glöm inte att särredovisa projektets utgifter. Du ska kunna ta fram en rapport från bokföringen där endast de utgifter som tillhör projektet finns med.

Använd våra logotyper

Låt det synas att det är ett leaderprojekt

Alla projekt som har leaderfinansiering ska visa det genom att använda våra loggor. Det gäller exempelvis annonser, informationsblad och webbsidor. Logotyperna finns att ladda ner på sidan för blanketter och logotyper.

Vi hjälper er gärna att sprida information om er satsning i våra kanaler – tagga oss gärna för att uppmärksamma oss på vad som händer och sker.

Ambassadörsskap

Vi uppskattar om du berättar om Framtidsbygder och möjligheten att söka leaderstöd som ett del av ditt genomförande.

Utvecklande projekt och idéer har en förmåga att skapa fler idéer och utvecklande projekt. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för ännu mer utveckling i vårt område. Så sprid gärna ordet!

Krav, tips och råd längs vägen

Här hittar du information som är bra att ha med sig under projektets gång.
Har du ytterligare frågor eller funderingar, är du såklart varmt välkommen att höra av dig till leaderkontoret.

Ansök om förskott

Du kan ansöka om utbetalning av förskott när ni har fått det formella beslutet. Alla stödmottagare kan söka förskott förutom myndigheter och kommuner.

Det beviljade stödet består av två delar, en del från Jordbruksverket och en från Leader Framtidsbygder. Det framgår av beslutet hur mycket stöd ni kan få från Jordbruksverket. Det är den summan som ligger till grund för vad ni kan få i förskott. Man kan ansöka om upp till 50% av Jordbruksverkets del i förskott, dock högst 250 000 kronor.

Tänk på att ett förskott är en del av ert projektstöd och ni måste redovisa utgifter även för detta belopp vid ansökan om del- och slututbetalning. Du ansöker om förskott via Mina sidor på Jordbruksverkets webbsida.

Ansök om delutbetalning

Du kan ansöka om delutbetalning när ni har fått ert beslut om stöd och har haft utgifter för projektet. Du kan ansöka om delutbetalning för en aktivitet i projektet eller för en viss tidsperiod men kom ihåg att utgifter måste vara betalda innan du kan söka utbetalning för dem.

När och om man skall ansöka om en delutbetalning är upp till projektägaren och beroende på projektets omfattning. Men vi råder alla att göra minst en ansökan om delutbetalning för projektet och därefter löpande efter behov. Du ansöker om delutbetalningar via Mina sidor på Jordbruksverkets webbsida.

Var noga med betalbeviset

Förutom fakturakopior behöver du även betalbevis där det framgår att betalningarna gått igenom. Ett betalbevis kan du ladda ner från internetbanken, ofta går det att klicka på “Historiska betalningar” eller liknande.
På betalbeviset ska följande framgå:

  • Betalningsdatum
  • Betalt belopp
  • Avsändare (vilket konto pengarna dragits ifrån)
  • Mottagare (att betalningen gått till samma plusgiro-, bankgiro eller kontonummer som står på fakturan)
  • Att betalningen är genomförd.
Rapportera ideell tid

Om ideell tid ingår i projektet: Tänka på att löpande skriva ner era timmar under hela projekttiden. Det underlättar arbetet med rapporteringen/redovisningen av ideell tid. Ni får tillgodoräkna er ideell tid från och med er ansökan är inskickad via Mina sidor på Jordbruksverkets webbsida.

Du hittar blanketter för tidrapportering på sidan Blanketter och logotyper. Men du kan välja att skapa egna listor i exempelvis Excel. Huvudsaken är att det framgår vem som har gjort något, när det är gjort och vad som har gjorts. Listorna ska även innehålla kontaktuppgifter, exempelvis telefonnummer, till dem som har bidragit med ideellt arbete. I samband med slutredovisning skall du maila en sammanställning av ideell tid till Leaderkontoret.

Vilka krav för att synliggöra leaderprojektet finns det?
När en EU-fond är med och finansierar ett projekt, så ställs det krav på att EU-logotypen alltid vara väl synlig i informationsmaterialet. Det gäller exempelvis för annonser, informationsblad och webbsidor.

Förutom logotypen för EU-fonden (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) som projektet fått pengar från ska även Leader-logotypen vara med. I ditt stödbeslut finns information om vad som gäller. Om du känner dig osäker, kontakta oss, så hjälper vi till med instruktioner om hur du gör rätt.

Logotyper finns att ladda ned via Jordbruksverkets hemsida tillsammans med information om hur och när dessa ska användas. Det finns även detaljerade instruktioner om hur logotyperna ska användas beroende på om det är tryckt eller digitalt material. Vektor-baserade filformat av logotyperna finns även att tillgå via Jordbruksverkets webbplats.

Gå till Jordbruksverkets sida om EU-logotyper

Avsluta projektet

När projektet avslutats är det dags för att ansöka om slututbetalning och redovisning av projektet. I samband med redovisningen av projektet kommer ni att få svara på frågor kopplade till det resultat och de erfarenheter som arbetet lett fram till. När ansökan om slututbetalning är inskickad kommer ni bli kontaktade av oss på Leaderkontoret för en uppföljande intervju.

Hör av dig till oss

När ni avslutar projektet är det dags att ansöka om slututbetalning och redovisa. Det gör du via Mina sidor på Jordbruksverkets webbsida.

Tänk på att höra av dig till oss på kontoret innan du skickar in ansökan om slututbetalning. Vi hjälper dig och tittar igenom dina underlag och redovisning. Detta gör vi för att minska risken för att utgifter som inte är godkända redovisas. Sådana fel går inte att rätta till i efterhand utan kan leda till avdrag på stödbeloppet.

Redovisning och slututbetalning

Var ute i god tid! På ert beslut står projektets slutdatum. Ni måste skicka in ansökan om slututbetalning så att Jordbruksverket erhållit den senast detta datum. Om du ansöker efter ert slutdatum kommer ni att få ett avdrag på det beviljade stödet.

Om projektet stöter på problem och inte kan slutredovisas i tid är det viktigt att du ansöker om förlängning av projektet. Detta ska då ske före projektets ursprungliga slutdatum. Kontakta oss på leaderkontoret om det finns risk för att ni inte kan redovisa projektet i tid.

Berätta för oss om hur det har gått

Förutom att intervjua er efter genomfört projekt vill vi gärna kunna berätta för andra om projektets resultat och hur det genomförts. Goda exempel kan inspirera andra och få fler att våga satsa. Vi tar gärna emot bilder/filmer, länkar till artiklar mm som tillkommit tack vare projektet. Vi publicerar dem tillsammans med en kortfattad projektbeskrivning här på Framtidsbygders webbsida.