Om Framtidsbygder

Framtidsbygder är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling i Dalsland (Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Åmål, Mellerud och delar av Vänersborgs kommun), Årjängs kommun samt Munkedals kommun. Vi gör det genom att dela ut projektstöd via Leader-metoden.

Vad är Leader?

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Tanken är att utveckling av platsen du bor på, bäst genomförs av er som bor och verkar där – av dig, din förening, lokala företag och andra organisationer. Det är också ni som vet vilka behov och utmaningar som behöver mötas.

Leader finns över hela Sverige och mer information om leadermetoden finns på vår gemensamma webbsida. 

Föreningen Framtidsbygder

Föreningen Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal består av en styrelse och ett operativt kansli.

Vårt arbete sker utifrån Leader-metoden, där vi är med och delar ut projektstöd till satsningar i vårt verksamhetsområde som omfattar hela landskapet Dalsland (Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Åmål, Mellerud och delar av Vänersborgs kommun), del av sydvästra Värmland (Årjängs kommun) och del av nordöstra Bohuslän (Munkedals kommun).

Har du en idé, som du vill utveckla och förverkliga?
Kontakta oss, så kan vi hjälpa till.

Styrelsen fattar beslut

Vår styrelse består av 11 ledamöter, som är fördelade mellan ideell, privat och offentlig sektor. Fördelningen är viktig för oss eftersom leadermetoden bygger på samverkan. Det är styrelsen som ansvarar för att vi arbetar utifrån vår lokala utvecklingsstrategi. Strategin ligger därför till grund för om en ansökan beviljas leaderstöd av styrelsen eller inte.

Jordbruksverkets roll

Jordbruksverket är vår förvaltningsmyndighet och efter att styrelsen beslutat att tilldela ett projekt leaderstöd ska de därför fatta formellt beslut. Jordbruksverkets uppgift är att:

  • Fatta myndighetsbeslut.
  • Betala ut projektstödet till leaderprojekt.
  • Genomföra kontroll och revision av vår verksamhet.