Hitta rätt på jordbruksverket

Steg för steg 

För att du skall välja rätt i e-tjänsten skall du först stämma av med Leaderkontoret. Vi vägleder dig i valet av insatsområde, projektets huvudsakliga inriktning. Valet genererar specifika frågor i ansökan. 

Registrera en projektansökan hos Jordbruksverket
Videon är producerad av vårt systerområden Leader Östra Skåne, så den stämmer inte till 100% hur du gör, men den visar i stora drag hur du navigerar dig runt på Jordbruksverkets hemsida.

Textvariant av videoklippet

 • Gå in på Jordbruksverkets hemsida.
 • Logga in på Mina sidor med Bank-ID.
 • Du får nu upp en ruta där du väljer den organisation du ska representera. Observera att det enbart är vid egen firma som du ska välja ”Mig själv”. Om du inte ser organisationen du representerar har fullmakten ännu inte blivit registrerad. 
 • Välj ”E-tjänster inom Mina sidor”
 • Välj ”Projektstöd, investeringsstöd och företagsstöd
 • Tryck på ”Starta tjänsten”
 • Tryck på ”Ny ansökan om stöd”
 • Följ stegen och i steg 3 välj ”Lokalt ledd utveckling genom Leader” och fortsätt med övriga steg. Kom ihåg spara ansökan ofta under arbetets gång och innan du går ur systemet. 
 • Nu är du i gång och ansökan finns sparad och tillgänglig att arbeta vidare med när du loggar in nästa gång.
 • När du fyllt i alla frågor, klicka på ”Kontrollera din ansökan”. 
 • Ladda upp budgetmallen och övriga bilagor skall bifogas ansökan.
 • När ansökan är klar och du har stämt av med Leaderkontoret kan du trycka på knappen ”Granska och skicka in”. Du kan även fortsättning

Om du har frågor, tveka inte att kontakta oss på Leaderkontoret, så hjälper vi dig framåt.