Styrelse

Vår styrelse – 11 engagerade personer som tillsammans representerar aktörer från både ideell, privat och offentlig sektor i vårt leaderområde.

Styrelse

Per Jonsson

Ordförande
Offentlig sektor
per.jonsson@bengtsfors.se

Veronika Horn

Ledamot
Privat sektor
veronika@sten-tradgard.se

Stephanie Brodeur Flink

Ledamot
Privat sektor
stephanie@flink.se

Johanna Lindström

Ledamot
Ideell sektor
j_lindstrom@telia.com

Jens Karlsson

Ledamot
Ideell sektor
78jekar@gmail.com

Tobias Bernhardsson

Ledamot
Offentlig sektor
tobias.bernhardsson@fargelanda.se

Linda Wighed

Ledamot
Offentlig sektor
linda.wighed@politik.munkedal.se

Jenny Christensen

Ledamot
Offentlig sektor
jenny.christensen@amal.se

Mats Andersson

Ledamot
Offentlig sektor
mats.andersson@vanersborg.se

Janerik Gunnarson

Ledamot
Privat sektor
janerik.gunnarson@telia.com

Eivor Johansson

Ledamot
Ideell sektor
ejfarangen@telia.com

Valberedning

Jan Hognert

Ideell sektor
hognert@telia.com

Peter Andersson

Privat sektor
peter@sjb.se

Ulla Börjesson

Sammankallande
Offentlig sektor
ulla.borjesson@fargelanda.se