Vi har arbetat fram en ny lokal utvecklingsstrategi för FRAMTIDSBYGDER 2023-2027. Strategin fokuserar på tre mål och fyra insatsområden.

Skicka gärna synpunkter på strategin till kontakt@framtidsbygder.se. Vi vill ha dina synpunkter senast 30 september.

Ladda ner remissversionen

Här kan du ta del av förslaget till nu lokal utvecklingsstrategi.

Utvecklingsstrategi FRAMTIDSBYGDER REMISS (PDF)