Vi håller på och tar fram en ny lokal utvecklingsstrategi för LEADER FRAMTIDSBYGDER 2023–2027.

På den här sidan kommer det snart uppdateringar om hur arbetet med strategin fortlöper.