Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal vill reflektera och lära med utgångspunkt i den egna verksamheten. Vi erbjuder intresserade företag att lämna offert på en utvärdering i form av en jämförande studie.

Upphandlingen är en direktupphandling där förfrågan annonseras på Framtidsbygders webbplats, denna sida. Vid värdering av offerter kommer hänsyn tas till a) pris b) kvalifikationer d) metod och beskrivning av genomförande och form för presentation av resultaten. Föreningen äger fritt att välja offert eller att avstå att fullfölja upphandlingen.

Upphandlingsdokument

Lämna offert

Offert ska ankomma föreningen senast 2021-05-20. Komplett offert sänds per epost till kontakt@framtidsbygder.se

För sent inkommen eller ej komplett offert kommer ej att prövas.

Offertinnehåll

  • Undertecknande av offert ska innehålla ort och datum, företagsnamn med kontaktuppgifter, Organisationsnummer, underskrift firmatecknare med namnförtydligande.
  • Anbudsgivaren ska med sin offert bifoga ett genomförandeförslag. Vi sätter särskilt värde på beskrivningen av hur uppdraget kommer att genomföras och presenteras.
  • Offerten ska innehålla: beskrivning av genomförande av uppdraget, beskrivning av kompetens och erfarenhet relevanta för detta uppdrag, motivation till att företaget är lämpat för detta uppdrag, namngiven konsult för uppdraget, referenser och giltighetstid.

För fullständig specifikation av innehåll, se förfrågningsunderlaget.

Frågor och svar

Frågor kan ställas till kontaktperson Kerstin Söderlund.

kontakt@framtidsbygder.se
0702998986