Vill du delta i ett digitalt dialog-möte kring Framtidsbygders nya utvecklingsstrategi?

Bidra till vår nya utvecklingsstrategi

Just nu håller vi på och tar fram en ny utvecklingsstrategi för åren 2023-2027. Vi bjuder därmed in till två stycken digitala dialogmöten, där vi gärna ser medverkan från dig!

Direktupphandling: Utvärdering av landsbygdsutveckling genom leaderprojekt

Framtidsbygder Dalsland vill reflektera och lära med utgångspunkt i den egna verksamheten. Vi erbjuder intresserade företag att lämna offert på en utvärdering i form av en jämförande studie.

Framtidsbygder
Dalsland Årjäng Munkedal

Lokal service, goda kommunikationer och ett livaktigt näringsliv som grund för inflyttning och hållbar tillväxt. Här finns kultur, natur och ett rikt föreningsliv. Framtidsbygder är attraktiva bygder.

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Lokal förankring, samsyn och stort lösningsfokus gör metoden till ett skarpt verktyg för utveckling.

Har du en en idé för lokal utveckling? Då kan du söka stöd hos oss för att förverkliga den!
Jag vill ansöka