Remissutgåva av utvecklingsstrategi

Ladda gärna ner förslaget till ny utvecklingsstrategi och lämna dina synpunkter. Vi vill ha dina synpunkter senast 30 september.

Framtidsbygder
Dalsland Årjäng Munkedal

Lokal service, goda kommunikationer och ett livaktigt näringsliv som grund för inflyttning och hållbar tillväxt. Här finns kultur, natur och ett rikt föreningsliv. Framtidsbygder är attraktiva bygder.

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Lokal förankring, samsyn och stort lösningsfokus gör metoden till ett skarpt verktyg för utveckling.

Har du en en idé för lokal utveckling? Då kan du söka stöd hos oss för att förverkliga den!
Jag vill ansöka