Här hittar du länkar till andra organisationer som kan vara till nytta för dig:

Jordbruksverkets sida om Leader

Jordbruksverket ”mina sidor”

Jordbruksverkets projektdatabas

 

 

Andra möjligheter till finansiering:

Västra Götalandsregionens företagsfinansiering

Länsstyrelsens företagsstöd för investeringar

Boverkets föreningsstöd

MUCF- Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor

Allmänna arvsfonden

Nordals Härads sparbanks stiftelse

Vänersborgs kommun:

Föreningar kan söka