Att ansöka med ett projekt går till på följande sätt. Ett par steg som du får ta dig igenom. Några på egen hand, och några med oss.

 1.  Första steget är alltid att ta kontakt med något av oss på leaderkontoret. Ett möte eller telefonsamtal är en bra början. Kontaktuppgifter till oss hittar du här. Sedan är det viktigt att Ni läser in Er på vår strategi så Ni får en överblick om var i Leaders strategi din projektidé bäst passar in.
  Ladda ner strategiskt dokument (PDF)
 2. Steg två är att du fyller i den lokala bilagen och skickar in denna till oss på Framtidsbygder. I samband med att du fyller i den lokala bilagan ska du också ansökan om fullmakt hos jordbruksverket för att kunna skapa ett inlogg och kunna påbörja din online-ansökan. Tänkt på att spara en kopia av fullmakten då denna senare ska laddas upp som en bilaga.
  Gör så här/Lokal bilaga
  Lokal bilaga (PDF)

  Anmäl konto hos Jordbruksverket
  Blankett fullmakt
   
 3. Då du har mottagit ett bekräftelse-mail från oss på kontoret där vi beskriver anvisningar för att du ska hamna rätt i din ansökan i jordbruksverkets system. Gå till jordbruksverkets sida och gör din ansökan steg 2. OBS, skicka inte in den innan du stämt av med kontoret.
  Samtidigt är det dax att fördjupa sig i Budgetmallen, specificerad budget samt ev. övriga bilagor som ska laddas upp i ansökan. anvisningar budgetmall är till god hjälp för dig.
 4. Då Ni arbetat igenom ansökan steg 2 med tillhörande bilagor kommer Ert projekt att tas upp i LAG-gruppens möte. Det är där beslut tas om det beviljas. Innan detta behöver projektet handläggas av oss på kontoret där vi gör de kontroller som krävs av jordbruksverket och ser så att ansökan uppfyller kraven. Ibland behövs kompletteringar. Denna handläggningstid är vanligtvis ca 3 veckor. Beviljas ditt projekt av LAG, ska projektet även godkännas av jordbruksverket för att kunna vara helt säkra på att bli godkända. Detta har jordbruksverket 90 dagar på sig efter att göra.Därefter är det bara att sätta igång!!Vi kommer kontinuerligt att erbjuda nya projekt informations/uppstartsmöte där vi går igenom praktiska saker, regler och rutiner för vad som gäller då Ni driver ett Leaderprojekt,Saknar du några blanketter eller dokument? Så finns de att hämta hem på vår sida om dokument och blanketter.