Här hittar du information om de stöd vi kan bevilja samt tips och råd inför Er ansökan till FRAMTIDSBYGDER Dalsland, Årjäng, Munkedal. Innan ni påbörjar Er ansökan rekommenderar vi alltid att ni tar kontakt med leaderkontoret i Mellerud eller någon av våra LAG-representanter som finns ute i varje kommun. Kontaktuppgifter hittar du under ”kontakt”.

Det är viktigt att din projektidé matchar in i vår lokala strategi som baseras på de utvecklingsbehov som finns inom vårt arbetsområde Framtidsbygder Dalsland Årjäng och Munkedal.

Strategin är uppbyggd i steg, den börjar med tre övergripande mål, som bryts ner i fyra insatsområden. Dessa insatsområden har sina respektive mål som slutligen kan mätas i indikatorer.

Genom Era lokala utvecklingsprojekt ska strategin uppfyllas.

Vi på kontoret lotsar dig rätt i det administrativa och är stödjande och vägledande under hela ansökningsprocessen.