Föreningen FRAMTIDSBYGDER Dalsland Årjäng Munkedal består av en styrelse / LAG-grupp och ett operativt kansli.

Kerstin Söderlund, verksamhetsledare

070-2998986
kerstin.soderlund@framtidsbygder.se

Pär Näslund, projektutvecklare.

par@framtidsbygder.se

073-9701191

Britt-Marie Callh, ekonom

0530-49440

britt-marie.callh@ludvig.se

Postadress
FRAMTIDSBYGDER Dalsland Årjäng Munkedal
c/o Söderlund
Bringsrovägen 51
464 50 Dals Rostock
Org nr 802497-7954.