2. FÖRETAGSAMMA BYGDER

Vårt mål är ett konkurrenskraftigt näringsliv som växer genom att anpassa sig till nya förutsättningar och ta tillvara nya möjligheter. Målet är också ett näringsliv med god kompetens för att rekrytera utrikes födda för att förkorta vägen till arbete. Områdets entreprenörsanda skall locka fler att starta företag, med särskilt fokus på ungdomar och utrikes födda.

Insatsområden

2.1 Entreprenörskap

Insatsområdet ska stärka entreprenörskap och främja företagsutveckling i hela vårt område. Lönsammare landsbygdsföretag, ökad tillgång på lokalt kapital, ökad kompetens för rekrytering av utrikesfödda, ökat nyföretagande i synnerhet bland ungdomar och utrikes födda, utveckling av traditionella och nya branscher är exempel på möjliga insatser. Samverkan med andra aktörer i stöd- och rådgivningssystemet som vill bidra till utveckling är viktigt för långtgående goda resultat.