Det utvecklingsarbete som sker ute i bygderna kan vara på väldigt olika stadier och med en stor variation på vad som ska uppnås. Detta är positivt och det är det lokala behovet och drivkraften som ska styra.

Vi har valt att kategorisera vårt arbete under ”beviljade projekt”. Allt innan detta kan Ni läsa om under ”våra besök”. Det är enbart de som gett sitt medtycke som finns med här.

Välj i menyn till höger vad du vill titta närmare på