Att driva ett EU-projekt är inte så svårt då du läst igenom det som behövs. I handboken står det mesta som du behöver veta.

Handbok för att driva projekt

Målen

De mål som står i ditt beslut är det som ligger till grund för utbetalning av dina kostnader så det är viktigt att noga läsa igenom ditt beslut.

Tiden

Det är viktigt att alla projekt för en projektdagbok. Detta underlättar både vid statusrapporten och slutredovisningen. Du ska redovisa både den ideella tiden och den tiden som du eller någon anställd arbetar i projektet.

Då det gäller anställd personal ska anställningsavtal och löneutbetalning också bifogas.

Projektdagbok per person för att redovisa ideell tid

Projektdagbok per aktivitet för att redovisa ideell tid

Körjournal

Tidredovisning för enskilda firmor eller timanställd personal

Projektdagbok

Logotyper

För att du ska få utbetalt det som du har blivit beviljad krävs det att du i all information använder dig av rätt logotyp. Det kan annars bli avdrag för detta. Tänk på att det ska vara två logotyper, en med EU-flaggan och en med Leader-loggan. Du måste veta vilken fond ditt projektet ligger inom och välja logotyp utifrån detta. Dessa logotyper ska vara med i all kommunikation som rör ditt projekt.

EU-logotyper

Användning av EU-logotyp

Information om hur EU-logotyperna ska användas

Utbetalning

Alla föreningar kan begära förskott på utbetalningen. Detta görs online på jordbruksverkets ”mina sidor”.

Det är viktigt att du särredovisar alla dina kostnader. Det ska kunna gå att dra ut en resultatrapport som du bifogar då du begär utbetalning.

Guide till ansökan om utbetalning

Beräkning av timlön

Försättsblad för utbetalning

Utbetalningen görs online, men du skickar in alla underlag för utbetalning till:

Jordbruksverket
Utbetalning projektstöd LLU och Fisk
FE 47
Box 204
826 25 Söderhamn

Tänk på att stämma av med oss på kontoret innan du skickar in första utbetalningen.