Att driva ett EU-projekt är inte så svårt men du bör vara noga med att följa det som är godkänt för ditt projekt så det är viktigt att noga läsa igenom ditt beslut.

Tiden

Det är viktigt att alla projekt för projektdagbok. Tiden ska redovisas både vid delrapporter och slutredovisningen. Du ska redovisa både den ideella tiden och den tiden som någon anställd arbetar i projektet.

Projektdagbok per person för att redovisa ideell tid

Projektdagbok per aktivitet för att redovisa ideell tid

Körjournal

Tidredovisning för enskilda firmor eller timanställd personal

Projektdagbok

Logotyper

För att du ska få utbetalt det som du har blivit beviljad krävs det att du i all information använder dig av rätt logotyp. Det kan annars bli avdrag för detta. Tänk på att det ska vara två logotyper, en med EU-flaggan och en med Leaderloggan. Du måste veta vilken fond ditt projektet ligger inom för att välja rätt EU-flagga. Leaderloggan ska finnas i alla projekt, oavsett fond.Dessa logotyper ska vara med i all kommunikation som rör ditt projekt.

EU-logotyper

Användning av EU-logotyp

Information om hur EU-logotyperna ska användas

Utbetalning

Alla föreningar kan begära förskott på utbetalningen. Detta görs online på jordbruksverkets ”mina sidor”.

Det är viktigt att du särredovisar alla dina kostnader. Det ska kunna gå att dra ut en resultatrapport som du bifogar då du begär utbetalning. Allt du behöver veta står i Guide till ansökan om utbetalning, klicka på länken nedan.

Guide till ansökan om utbetalning 

Försättsblad för utbetalning

Checklista utbetalning

 

Utbetalningen görs online på Jordbruksverkets ”mina sidor”: Du loggar in med ditt BankID.

Alla underlag ska skickas per post till en skanningscentra. Med underlag menar vi kopior på fakturor, betalbevis, avtal lönespesifikationer m.m.

Underlag för scanning skickas till postadressen nedan:

Jordbruksverket
Utbetalning projektstöd LLU och Fisk
FE 47
Box 204
826 25 Söderhamn

Tänk på att stämma av med oss på kontoret innan du skickar in första utbetalningen.