Välkommen till FRAMTIDSBYGDER Dalsland Årjäng Munkedal

Lokal service, goda kommunikationer och ett livaktigt näringsliv som grund för inflyttning och hållbar tillväxt. Här finns kultur, natur och ett rikt föreningsliv. Framtidsbygder är attraktiva bygder.

Senaste nytt →

Då är Du hjärtligt välkommen till en inspirationsdag om Innovation på landsbygden den 15 mars i Grästorp →

Inspirationsdagen vänder sig till landsbygdsföretag, till dig som funderar på en ny verksamhet och…

Ni som brinner för landsbygdsutveckling-se hit →

Västra Götalandsregionen bjuder in till till nätverksträff Alla människor, engagerade i landsbygdsutveckling bjuds in…

Kalender →

  • 2017-04-05
    • Öppet hus
  • 2017-04-18
    • Årsstämma Framtidsbygder