Välkommen till FRAMTIDSBYGDER Dalsland Årjäng Munkedal

Lokal service, goda kommunikationer och ett livaktigt näringsliv som grund för inflyttning och hållbar tillväxt. Här finns kultur, natur och ett rikt föreningsliv. Framtidsbygder är attraktiva bygder.

Senaste nytt →

Vill du bygga den nya Dalslandsstugan 2.0? →

Just nu erbjuder vi partnerskap för nybyggnation av vinnarhuset Dalslandsstugan 2.0!! Läs mer på http://framtidsbygder.se/dalslandsstugan2-0/

Hitta en internationell partner →

På denna sidan finns det möjlighet att hitta en internationell partner som Ni kan…

Kalender →

  • 2017-06-01
    • LAG möte
  • 2017-06-08
    • Projektskola kl 15