Välkommen till FRAMTIDSBYGDER Dalsland Årjäng Munkedal

Lokal service, goda kommunikationer och ett livaktigt näringsliv som grund för inflyttning och hållbar tillväxt. Här finns kultur, natur och ett rikt föreningsliv. Framtidsbygder är attraktiva bygder.

Aktuellt

Vi söker förstärkning av en extern konsult under processen att ta fram en ny utvecklingsstrategi för FRAMTIDSBYGDER 2023-2027.

Läs mer om uppdraget

  • bildspel1