Välkommen till FRAMTIDSBYGDER Dalsland Årjäng Munkedal

Lokal service, goda kommunikationer och ett livaktigt näringsliv som grund för inflyttning och hållbar tillväxt. Här finns kultur, natur och ett rikt föreningsliv. Framtidsbygder är attraktiva bygder.

  • bildspel1

Senaste nytt →

Nyheter från Regionalt serviceprogram i Västra Götaland juni 2017 →

Den regionala servicefrågan är fortfarande lika aktuell och det pågår intreassanta lösningar runt om…

Vill du bygga den nya Dalslandsstugan 2.0? →

Just nu erbjuder vi partnerskap för nybyggnation av vinnarhuset Dalslandsstugan 2.0. Läs mer på http://framtidsbygder.se/dalslandsstugan2-0/

Kalender →

  • 2017-08-24
    • LAG möte
  • 2017-08-25
    • Färgelanda dagarna