Välkommen till FRAMTIDSBYGDER Dalsland Årjäng Munkedal

Lokal service, goda kommunikationer och ett livaktigt näringsliv som grund för inflyttning och hållbar tillväxt. Här finns kultur, natur och ett rikt föreningsliv. Framtidsbygder är attraktiva bygder.

  • bildspel1

Senaste nytt →

Nya LAG-beviljade projekt →

Den 26 september hade LAG möte och då togs det positivt beslut för flera…

Kalender →